Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunki studiów*

Jednolite studia magisterskie

 • psychologia
  • neuropsychologia i neurokognitywistyka
  • psychologia stosowana

Studia I stopnia

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
  • ekonomia międzynarodowa; finanse, bankowość, ubezpieczenia
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 • polityka społeczna
  • zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
 • zarządzanie
  • zarządzanie międzynarodowe (studia w języku polskim i niemieckim)
  • zarządzanie firmą; zarządzanie międzynarodowe; zarządzanie personelem
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie kulturą i mediami
  • zarządzanie kulturą
  • zarządzanie mediami
 • zarządzanie publiczne

Studia II stopnia

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
  • ekonomia menedżerska
  • ekonomia międzynarodowa
  • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 • polityka społeczna
  • zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
 • zarządzanie
  • Business and Finance Management (studia w języku angielskim)
  • finanse i controlling
  • marketing i logistyka
  • media społecznościowe w zarządzaniu
  • psychologia w zarządzaniu
  • zarządzanie w sporcie
  • zarządzanie w turystyce
  • zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie kulturą i mediami
  • kultura współczesna
  • zarządzanie kulturą
  • zarządzanie mediami
  • zarządzanie reklamą

Studia III stopnia

 • nauki ekonomiczne
  • ekonomia
  • nauki o zarządzaniu
 • nauki humanistyczne
  • nauki o sztuce
  • nauki o zarządzaniu
  • bibliologia i informatologia
 • nauki społeczne
  • psychologia
  • nauki o mediach

Kierunki i programy studiów są przygotowywane na naszym Wydziale z myślą o potrzebach rynku pracy, w konsultacji z pracodawcami, w oparciu o analizy losów absolwentów oraz z uwzględnieniem oczekiwań studentów. Wszystko po to, aby ułatwić start i osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Kategoria „A” jednostek naukowych według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Ocena wyróżniająca przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną.
 • Unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce.
 • Kształcenie i badania interdyscyplinarne.
 • Możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi.
 • Studencka Telewizja Internetowa „Przystanek Student”.
 • Radio UJOT fm. Studenckie. Niefiltrowane.
 • Koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału: KN Strateg; KN PRAGMA; KN Studentów Dziennikarstwa KN MERITUM; Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne; KN Oeconomicus; KN Epicentrum; KN Medioznawców; KNS IINiB; KN Innowatorzy Zarządzania; TKN Horyzont; KN Managerów Sportu.
 • Komfort studiowania w nowoczesnym, bogato wyposażonym budynku.
 • Okazała biblioteka z wolnym dostępem do zbiorów.
 • Współpraca z biznesem w ramach praktyk studenckich, gościnnych wykładów, prelekcji i prezentacji oraz oprogramowania komputerowego, jak również w ramach realizacji projektów badawczych.