Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunki studiów*

Studia I stopnia

 • amerykanistyka
 • bezpieczeństwo narodowe – stacjonarne, niestacjonarne
 • European Studies
  • European Politics and Society in a Global Context (studia w języku angielskim)
 • europeistyka
 • europeistyka
  • niemcoznawstwo
 • International Relations and Area Studies (studia w języku angielskim)
  • international security, 
  • area studies
 • International Relations and Area Studies (studia w języku rosyjskim)
 •  kulturoznawstwo
  • kulturoznawstwo międzynarodowe
  • studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie (studia w języku polskim i ukraińskim)
 • migracje międzynarodowe
 • politologia (ścieżka ogólna)
 • politologia 
  • doradztwo polityczne,
  • dziennikarstwo polityczne
 • relacje międzykulturowe
 • rosjoznawstwo
 • stosunki międzynarodowe
  • bezpieczeństwo międzynarodowe;
  • dyplomacja współczesna;
  • integracja europejska
 • stosunki międzynarodowe (niestacjonarne)
 • studia azjatyckie
  • studia bliskowschodnie
   • moduł: Izrael
   • moduł: Świat arabski
  • studia dalekowschodnie
   • moduł: Azja Centralna
   • moduł: Azja Południowo-Wschodnia
   • moduł: Chiny
   • moduł: Indie i Azja Południowa
   • moduł: Japonia
   • moduł: Korea
  • studia dalekowschodnie (niestacjonarne)
  • studia eurazjatyckie
 • ukrainoznawstwo

Programmes in foreign languages

Studia II stopnia

 • amerykanistyka
  • Ameryka Łacińska
  • Ameryka Północna
 • bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne, niestacjonarne
 • europeistyka
 • europeistyka
  • niemcoznawstwo
  • wiedza o Holokauście i totalitaryzmach
 • MA in European Studies (studia w języku angielskim):
  • EU Studies
  • Central and Eastern European Studies
  • Central and Eastern European Studies: Research Track
  • Europeanisation and Governance in CEE
  • Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems
 • kulturoznawstwo
  • kulturoznawstwo międzynarodowe
  • rosjoznawstwo
  • ukrainoznawstwo
  • studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejska (studia w języku polskim i ukraińskim)
  • TransAtlantic Studies (studia w języku angielskim)
 • migracje międzynarodowe
 • politologia
  • dziennikarstwo polityczne;
  • instytucje i zarządzanie polityką;
  • polityki publiczne;
  • transformacje polityczne i ustrojowe
 • relacje międzykulturowe
 • stosunki międzynarodowe - stacjonarne, niestacjonarne
  • studia nad rozwojem;
  • studia strategiczne
 • studia azjatyckie
  • Asia-Europe Relations: Exploring Bussines Opportunities (studia w języku angielskim) - studia niestacjonarne
  • studia bliskowschodnie
  • studia dalekowschodnie - studia stacjonarne i niestacjonarne
 • studia eurazjatyckie

Joint programmes

 • MA in International Relations >> Europe from Visegrad Perspective 
 • The European Politics and Society (EPS) >> Vaclav Havel Joint Master Programme

Erasmus Mundus joint programmes

 • MA in Euroculture >> Society, Politics and Culture in a Global Contex

Double degree programmes

 • EU-Japan Advanced Multidisciplinary Master Studies (with Kobe University)
 • European Regional Studies (with the University of Tartu)
 • International Masters in Economy, State and Society (IMESS) (with the University College London)
 • International Masters in Central, East European, Russian and Eurasian Studies (CEERES) (with the University of Glasgow and Tartu)
 • MA in Emerging Global Europe (with Aston University)
 • MA in Emerging Europe in a Global Perspective / MA in European Studies
 • MA in Governance, Leadership and Democracy Studies (with the Universidade Católica Portuguesa)
 • MA in European Politics / MA in European Studies (with the University of Strasbourg)

Studia III stopnia

 • nauki humanistyczne
  • kulturoznawstwo
 • nauki społeczne
  • nauki o polityce

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Rozbudowana struktura wydziału pozwalająca na prowadzenie prac naukowych w bardzo szerokim zakresie (w skład wydziału wchodzą m.in. Centrum Badań Holokaustu, Centrum Studiów Litewskich oraz School of International Studies).
 • Udział pracowników wydziału w międzynarodowych projektach badawczych (kwalifikacja wydziału do Excellence Group na najwyższym miejscu spośród wszystkich klasyfikowanych jednostek Europy Środkowo-Wschodniej w dyscyplinie nauk o polityce).
 • Najbardziej umiędzynarodowiony wydział UJ. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych. Sprzyja to nie tylko lepszemu wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na jakość dydaktyki.
 • Możliwość wyjazdu na stypendia, szkoły letnie, warsztaty, seminaria do wielu prestiżowych i uznanych uczelni w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.
 • Bardzo aktywna działalność kół naukowych dająca studentom możliwość dodatkowego wykazania się, zarówno w pracy organizacyjnej, jak i naukowej.
 • Wielość wydarzeń – debat, seminariów, konferencji z udziałem przedstawicieli świata nauki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego.

Prace badawcze

WSMiP UJ ze względu na swoją strukturę prowadzi szereg interdyscyplinarnych badań dotyczących zarówno rzeczywistości społeczno-politycznej i kulturowej, jak również konkretnych państw, regionów czy społeczności.

Praca badawcza na WSMiP UJ skupia się głównie w instytutach i katedrach, które specjalizują się w określonej tematyce i zdobywają zewnętrzne (krajowe: NCN, NCBiR i zagraniczne: H2020, 6 i 7 PR, Erasmus+) źródła finansowania swoich badań. Niewątpliwą zaletą jest fakt, iż badania te najczęściej realizowanie są w ramach międzynarodowych konsorcjów (COST, PLATO, RECON, EUROMEC), w których skład wchodzą wiodące uczelnie europejskie. Dzięki temu kadra naukowa WSMiP zajmuje istotne miejsce wśród europejskich badaczy. Prezentujemy wyniki naszych badań na największych konferencjach międzynarodowych (UACES, ECPR, IPSA, ISA, EAAS) oraz w wysoko punktowanych periodykach naukowych. Daje to także możliwość odbywania staży naukowo-dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach.

Pośród najbardziej istotnych tematów badawczych WSMiP UJ znajdują się: historia polskiej myśli politycznej, badania nad demokracją w UE, pamięcią społeczną, bezpieczeństwem międzynarodowym, ruchami społecznymi, legitymizacją systemów politycznych, polityką zagraniczną Unii Europejskiej.

W badaniach biorą udział zarówno doświadczeni pracownicy naukowi, ale także doktoranci oraz studenci wyższych lat studiów, dzięki czemu zdobywają warsztat przygotowujący ich do dalszej kariery akademickiej.