Wydział Prawa i Administracji

Kierunki studiów*

Jednolite studia magisterskie:

 • prawo

Studia I stopnia:

 • administracja
 • prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Studia II stopnia:

 • administracja

Studia III stopnia:

 • nauki prawne
 • prawo

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Najwyższa zdawalność na aplikacje prawnicze absolwentów wydziału w Polsce (ponad 60% wg Raportu Ministerstwa Sprawiedliwości za rok 2015)
 • Zindywidualizowany program studiów (poza przedmiotami obowiązkowymi studenci samodzielnie wybierają z szerokiej puli przedmioty podstawowe i specjalizacyjne)
 • Spersonalizowany tok przygotowania do egzaminów (fakultatywne zajęcia ćwiczeniowe)
 • Jeden z najstarszych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Utrzymywanie przez wydział pozycji lidera w rankingach uczelni wyższych (m.in. Perspektywy, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna)
 • Najwyższa ocena wydziału (A+) od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prace badawcze

Naukowcy na Wydziale Prawa i Administracji prowadzą m.in. studia porównawcze prawa europejskiego sprawdzające, w jakim stopniu różnice pomiędzy poszczególnymi krajowymi porządkami państw UE stają się barierą dla wspólnego rozwoju rynku.