Wydział Polonistyki

Kierunki studiów*

Studia I stopnia

 • edytorstwo
 • filologia polska
  • antropologiczno-kulturowa
  • nauczycielska
 • język polski w komunikacji społecznej
  • komunikacja w praktyce społecznej
 • kulturoznawstwo
  • teksty kultury
 • polonistyka-komparatystyka
 • wiedza o teatrze

Studia II stopnia

 • edytorstwo
 • filologia polska
  • antropologiczno-kulturowa
  • krytyka literacka
  • nauczycielska
  • przekładoznawstwo literacko-kulturowe
 • język polski w komunikacji społecznej
  • retoryka stosowana
  • logopedia
  • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
 • kulturoznawstwo
  • teksty kultury
 • międzykierunkowe studia magisterskie z zakresu polonistyki, judaistyki i historii (studia w języku angielskim)
 • polonistyka-komparatystyka
 • wiedza o teatrze

Studia III stopnia

 • nauki humanistyczne
  • kulturoznawstwo
  • literaturoznawstwo (studia w języku polskim i angielskim)
  • językoznawstwo

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Zdobyte tu wszechstronne doświadczenie otwiera szerokie możliwości pracy. Po studiach na Wydziale Polonistyki można zostać: badaczem literatury, krytykiem literackim, tłumaczem, kulturoznawcą, językoznawcą, edytorem, dziennikarzem, copywriterem, nauczycielem, poetą, prozaikiem, sekretarzem noblisty, konferansjerem, reżyserem…

Wydział Polonistyki realizuje kanon tradycyjnej humanistyki (filologia, teatrologia, historia kultury) ponieważ jest on niezbędny w nowoczesnej cywilizacji, rozwija innowacyjną kulturę XXI wieku. Dlatego też od kilku lat wprowadzamy nowe kierunki i programy studiów, które dążą do przerzucenia pomostu między wielowiekową tradycją a nowoczesnością; do najciekawszych należą nastawione na elektroniczną i wirtualną komunikację  edytorstwo, wielokulturowa i transdycyplinarna komparatystyka, kulturoznawstwo i performatyka nastawione na badanie kultury w sieci współczesnych mediów; językoznawstwo praktyczne i przekładoznawstwo budujące kompetencje komunikacyjne, niezbędne do poruszania się w globalnej przestrzeni.

Prace badawcze

Naukowcy jednostki skupiają uwagę na kulturowej teorii literatury, prowadzą badania historycznoliterackie, porównawcze, czyli m.in. dotyczące związków literatury, muzyki oraz malarstwa, edytorskie, językoznawcze oraz badania nad dramatem i teatrem. Wydział Polonistyki UJ uważany jest za najważniejszy ośrodek badań polonistycznych w kraju.

 • Rozbudowana struktura wydziału – w jego skład wchodzą: Centrum Języka i Kultury Polskiej na Świecie i Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Centrum Studiów Humanistycznych, Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów, Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada, a także liczne pracownie, katedry i zakłady.
 • 12 prestiżowych wydawnictw oraz 12 czasopism naukowych wydawanych przez wydział.
 • Udział przedstawicieli wydziału w tworzeniu dużych wydarzeń i festiwali literackich m.in. Festiwalu Conrada.
 • Najwyższa ocena wydziału (A+) od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.