Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki studiów*

Jednolite studia magisterskie:

 • fizjoterapia

Studia I stopnia:

 • elektroradiologia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • zdrowie publiczne

Studia II stopnia:

 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • zdrowie publiczne
  • health economics and governance of health system; programy zdrowotne; zarządzanie w ochronie zdrowia; promocja zdrowia; zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

Studia III stopnia:

 • nauki o zdrowiu

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Jedna z najlepszych w kraju jednostek, kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia
 • Lider w grupie kierunków Ochrona Zdrowia w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy w latach 2014, 2015 i 2016 
 • W ramach studiów studenci korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć ma charakter praktyczny i odbywa się w renomowanych jednostkach klinicznych (szpitale, przychodnie)
 • Studenci otoczeni są profesjonalnym, bezpłatnym doradztwem zawodowym w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych na rynku pracy
 • Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w publicznym i prywatnym sektorze opieki zdrowotnej w kraju i w państwach Unii Europejskiej