Wydział Lekarski

Kierunki studiów*

Jednolite studia magisterskie:

 • kierunek lekarski
 • kierunek lekarsko-dentystyczny
 • kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów college’ów-uniwersytetów (studia w języku angielskim)
 • kierunek lekarski, sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (studia w języku angielskim)
 • kierunek lekarsko-dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (studia w języku angielskim)

Studia I stopnia:

 • dietetyka

Studia II stopnia:

 • dietetyka

Studia III stopnia:

 • nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne
 • medycyna (studia w języku polskim i angielskim)
 • biologia medyczna (studia w języku polskim i angielskim)
 • stomatologia (studia w języku polskim i angielskim)
 • nauki o zdrowiu (studia w języku angielskim)

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Szerokie możliwości wyboru specjalizacji, m.in.: kardiologia, neurologia, fizjologia, choroby metaboliczne, choroby wewnętrzne, biologia molekularna, pediatria
 • Jeden z najstarszych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Czołowe miejsce wydziału w rankingach uczelni wyższych (lider 2015 i 2016 w rankingu Perspektyw)
 • Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2012-2017 w dziedzinie nauk medycznych (Wydział Lekarski UJ i Instytut Farmakologii PAN) przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prace badawcze

Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowców z Wydziału Lekarskiego jest opracowanie małoinwazyjnej techniki przezskórnego dostępu do serca u pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Kolejnym osiągnięciem jest opracowanie i wdrożenie międzynarodowego programu leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci – choroby nowotworowej układu chłonnego.

Obecnie naukowcy z Wydziału Lekarskiego koncentrują się na stworzeniu zindywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych, która dostosowana będzie do konkretnego pacjenta, uwzględniając czynniki genetyczne, środowiskowe oraz styl życia.