Wydział Historyczny

Kierunki studiów*

Studia I stopnia

 • archeologia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • historia
 • historia sztuki
 • judaistyka
 • muzykologia
 • Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies (studia w języku angielskim)
 • ochrona dóbr kultury

Studia II stopnia

 • archeologia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • historia
  • antropologia historyczna
 • historia sztuki
 • judaistyka
 • muzykologia

Studia III stopnia

 • nauki humanistyczne
  • archeologia
  • etnologia
  • historia
  • historia sztuki
  • nauki o sztuce

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach badawczych
 • Liczne sukcesy badaczy wydziału, m.in. odkrycie królewskiego grobowca Majów w Gwatemali przez badaczy z Instytutu Archeologii oraz odnalezienie rękopisu „Dziennika podróży na Wschód” Juliusza Słowackiego przez pracowników Instytutu Historii
 • Pozycja lidera w rankingach uczelni wyższych (Perspektywy 2016)
 • Przyznanie wydziałowi przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych oceny A (poziom bardzo dobry)

Prace badawcze

Pracownicy Instytutu Historii Sztuki m.in. dbają o artystyczną promocję naszego kraju i do ich sukcesów należy zaliczyć przygotowanie dwóch największych zagranicznych wystaw sztuki polskiej. Pierwsza odbyła się w Brukseli, druga w Londynie.