Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kierunki studiów*

Studia I stopnia

 • astronomia
 • biofizyka
  • biofizyka molekularna
  • fizyka medyczna
 • fizyka
  • fizyka doświadczalna i teoretyczna
  • fizyka stosowana
 • informatyka
 • studia matematyczno-przyrodnicze (we współpracy z Wydziałami Matematyki i Informatyki, Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi)
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia (we współpracy z Wydziałem Chemii)

Studia II stopnia

 • astrofizyka i kosmologia
 • astronomia
 • biofizyka
  • biofizyka molekularna
  • fizyka medyczna
 • fizyka
  • fizyka doświadczalna
  • fizyka teoretyczna
 • informatyka
  • informatyka stosowana » ogólna; produkcja gier wideo
 • studia matematyczno-przyrodnicze (we współpracy z Wydziałami Matematyki i Informatyki, Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi)
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia (we współpracy z Wydziałem Chemii)

Studia III stopnia

 • nauki fizyczne
  • astronomia (studia w języku polskim i angielskim)
  • biofizyka (studia w języku polskim i angielskim)
  • fizyka (studia w języku polskim i angielskim)

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Szerokie możliwości prowadzenia pracy badawczej na wydziale, dzięki jego rozbudowanej strukturze: w skład wydziału wchodzi Instytut Fizyki, Zespół Zakładów Informatyki Stosowanej, Obserwatorium Astronomiczne oraz Centrum Informatyczno-Techniczne
 • Międzynarodowe prace badawcze naukowców wydziału: europejskie laboratorium CERN oraz w ośrodku FAIR („Facility for Antiproton and Ion Research in Europe”)
 • Najwyższa ocena wydziału (A+) przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)
 • Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Prace badawcze

Astrofizycy analizują wysokoenergetyczne promieniowanie gamma ze źródeł kosmicznych i uczestniczą w pracach konstrukcyjnych nowego obserwatorium Cherenkov Telescope Array.