Wydział Filozoficzny

Kierunki studiów*

Jednolite studia magisterskie

 • psychologia

Studia I stopnia

 • etyka
 • filozofia
 • kognitywistyka
 • kulturoznawstwo
  • buddologia; porównawcze studia cywilizacji
 • pedagogika
  • animacja społeczno-kulturowa
  • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • pedagogika specjalna
  • resocjalizacja
 • religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 • socjologia

Studia II stopnia

 • filozofia
 • kognitywistyka
 • kulturoznawstwo
  • porównawcze studia cywilizacji
 • pedagogika
  • animacja społeczno-kulturowa
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • praca socjalna
 • religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata współczesne problemy religii; antropologia religii; mity i idee  religijne
 • socjologia

Studia III stopnia

 • nauki humanistyczne
  • filozofia
  • religioznawstwo
 • nauki społeczne
  • pedagogika
  • psychologia
  • socjologia

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Możliwość uczestniczenia w licznych projektach badawczych prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów wydziału
 • Możliwość dołączenia do kół naukowych działających w ramach wydziału (np. KN Pedagogów Resocjalizujących, KN Animatorów Kultury, KN Studentów Psychologii)
 • Jeden z najstarszych wydziałów na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czołowe pozycje w rankingach uczelni wyższych (Ranking Perspektywy 2016: pozycja lidera dla kierunków: filozofia, pedagogika i psychologia, pozycja wicelidera: socjologia i religioznawstwo)

Prace badawcze

Psychologowie skupiają się na badaniu poznania społecznego, neurobiologicznych podstaw czytania oraz kontroli poznawczej.

Socjologowie zwracają swą uwagę ku sprawdzaniu tego, jak wygląda europejska pamięć społeczna o Holokauście, ale też tworzą program monitoringu polskiego rynku pracy i badają jakość życia.

Filozofowie dużą uwagę przykładają do badań w zakresie etyki stosowanej i zawodowej.

Religioznawcy studiują kultury starożytnego Meksyku.

Kulturoznawcy prowadzą m.in. badania nad wojną domową jako zjawiskiem kulturowym oraz bacznie przyglądają się współczesnym hinduistycznym kompleksom świątynnym.

Pedagodzy kierują swoją uwagę m.in. ku filozofii wychowania, kształceniu osób dorosłych czy animacji społeczno-kulturowej.