Wydział Biologii

Kierunki studiów*

Studia I stopnia

 • biologia
 • neurobiologia

Studia II stopnia

 • biologia
 • ecology and evolution (studia w języku angielskim)
 • neurobiologia
 • zarządzanie zasobami przyrody

Studia III stopnia

 • nauki biologiczne
  • biologia (Instytut Botaniki)
  • biologia (Instytut Nauk o Środowisku)
  • biologia (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych)
  • PhD Programme in Biology (studia w języku angielskim)

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Możliwość wyboru profilowanej ścieżki studiów zgodnej z zainteresowaniami.
 • Dla najlepszych ścieżka indywidualnego kształcenia oraz możliwość udziału w licznych projektach badawczych realizowanych przez pracowników Wydziału oraz jednostki współpracujące np. Instytut Farmakologii PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN.
 • Stale aktualizowane i dostosowywane do wymogów pracodawców programy wszystkich kierunków studiów.
 • Nowoczesne laboratoria i infrastruktura dydaktyczna, zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich będącymi ekspertami w swoich dziedzinach badań.
 • Możliwość korzystania z realizowanych aktualnie projektów edukacyjnych NCBiR „Sprostać oczekiwaniom pracodawców!” i „Studiujesz? Praktykuj!”.
 • Wydział BiNoZ należy do czołówki najlepszych prowadzących studia biologiczne w Polsce.

Prace badawcze

Pracownicy Wydziału Biologii, prowadzą badania w nowych i szybko rozwijających się dziedzinach nauk biologicznych i biomedycznych, na które uzyskują granty i fundusze z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących. Między innymi badane są molekularne mechanizmy ewolucji i ekspresji genów, strategie ewolucyjne i interakcje ekologiczne między różnymi organizmami oraz zagrożenia dla bioróżnorodności, różnorodności genetycznej i ekosystemowej. Poszukiwane są rozwiązania dla współczesnych zagrożeń wynikających z antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska, obecności metali ciężkich, środków ochrony roślin oraz nanocząstek i biofarmaceutyków w glebie i wodzie a także ich wpływu na komórki i organizmy żywe. Oprócz badań podstawowych realizowane są badania aplikacyjne, których rezultaty uzyskują ochronę patentową.