Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kierunki studiów*

Jednolite studia magisterskie

 • biofizyka

Studia I stopnia

 • biochemia
 • biotechnologia

Studia II stopnia

 • biochemia
 • bioinformatyka z biofizyką stosowaną
 • biotechnologia molekularna (studia w języku polskim i angielskim)

Studia III stopnia

 • biochemia, biofizyka i biologia molekularna

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Interdyscyplinarne programy studiów nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierunki zajmujące od lat czołowe pozycje w niezależnym rankingu „Perspektyw”
 • Aktualność przekazywanej wiedzy oraz ścisłe łączenie teorii z praktyką (od drugiego roku studenci WBBiB UJ mają dostęp do nowoczesnego sprzętu i laboratoriów naukowych, w których własnoręcznie prowadzą doświadczenia)
 • Wydziałowe stypendia przyznawane za wyniki osiągnięte w czasie rekrutacji
 • Renoma jednostki (kategoria A+, status KNOW), wysoki poziom badań i rozbudowane zaplecze aparaturowe mające bezpośrednie przełożenie na jakość i warunki kształcenia

Prace badawcze

Naukowcy pracujący na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii badają procesy zachodzące w organizmach żywych na poziomie molekularnym i komórkowym. Zróżnicowana i obszerna tematyka prac obejmuje istotne medycznie i biologicznie zagadnienia związane między innymi z:

 • biologią nowotworów oraz angiogenezą
 • stanami zapalnymi i oddziaływaniami patogen-gospodarz
 • inżynierią tkankową oraz wykorzystaniem komórek macierzystych w terapiach chorób
 • bioenergetyką komórek zwierzęcych i roślinnych
 • bioremediacją.

Wybrane zespoły badawcze specjalizują się w inżynierii genetycznej i komórkowej, genomice funkcjonalnej, badaniach strukturalnych białek, obrazowaniu komórek, tkanek i narządów.