Wybierz Uniwersytet Jagielloński

Wybierz Uniwersytet Jagielloński

Dlaczego warto studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim?!

Zapierające dech ujęcia Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego z lotu ptaka.
Zastanawiasz się gdzie iść na studia? Koniecznie obejrzyj i przekonaj się, że Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najlepsza decyzja!

Rankingi

Od wielu lat Uniwersytet Jagielloński zajmuje czołowe pozycje w rankingach uczelni wyższych w Polsce (Perspektywy 2016: 2 miejsce; Perspektywy 2015: 1 miejsce; Perspektywy 2014: 2 miejsce, Perspektywy 2013: 1 miejsce).

Poszczególne wydziały i kierunki UJ są również bardzo wysoko oceniane w zestawieniach szczegółowych.

Uniwersytet Jagielloński doceniany jest także w rankingach międzynarodowych. Najwyższą jakość prowadzonych na UJ badań naukowych potwierdza sklasyfikowanie uczelni na pierwszym miejscu w Nature Index 2016 Rising Stars, wśród 25 wiodących uczelni Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei z rankingu Europe’s Most Innovative Universities – Reuters Top 100 wynika, że Uniwersytet Jagielloński jest najbardziej innowacyjną uczelnią zarówno w Polsce jak i w Europie Wschodniej.

Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Jagielloński zajmuje 35. miejsce wśród 500 najbardziej aktywnych uczelni wysyłających i przyjmujących studentów w ramach programu Erasmus + (wg statystyk Komisji Europejskiej), a to nie jedyny program współpracy międzynarodowej, z którego mogą skorzystać studenci UJ.

W ramach wymiany międzynarodowej studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z takich programów jak: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, finansowany z funduszy EOG i Funduszy Norweskich, Program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda, Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców, Program wymiany Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, czy Program CEEPUS.

Uniwersytet Jagielloński współpracuje ze 198 uczelniami zagranicznymi. W 2015 roku prawie 6 tys. pracowników i doktorantów wyjechało na programy edukacyjne i badawcze. Przebywali oni w sumie w 102 państwach. W tym samym roku prawie 4 tys. naukowców odwiedziło Uniwersytet.

Uczelnia włącza się we współpracę w ramach międzynarodowych sieci: European Research Area, COIMBRA Group, UTRECHT NETWORK, Guild of European Research-Intensive Universities, European University Association, Unitown, SYLFF Network, AUSCO, EUROPAEUM.

Uniwersytet uczestniczy także w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych np. BOREXINO (Fizyka), często realizowanych przez ośrodki takie jak Max Planck Lab (Biotechnologia) lub National Institutes of Health (Farmacja).

Przełomowe osiągnięcia naukowe

Opracowana na Uniwersytecie metoda kodowania ANS zmieniła sposób, w jaki komputery przetwarzają informacje. Nowa technologia rewolucjonizuje system gromadzenia danych, tak by zajmowały one jak najmniej miejsca i były jak najszybciej zapisywane.

To odkrycie działa już w smartfonach i komputerach Apple oraz na serwerach Facebooka. Nad jego zastosowaniem pracują także firmy wykorzystujące cyfrowe wideo, na przykład Google, Microsoft czy Netflix.

Tylko w 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowanych było 1027 projektów badawczych, w tym 47 zagranicznych, z czego prawie 1/3 kierowali młodzi naukowcy. W ubiegłym roku badacze z Uniwersytetu pozyskali dofinansowanie na 270 nowych projektów: 11 zagranicznych o wartości ponad 1,1 mln i ponad 38 tys. dolarów oraz 259 krajowych o łącznej wartości ponad 120 mln złotych.

W latach 2014–2016 Uczelnia uzyskała ochronę patentową dla 85 wynalazków (36 wynalazków w Polsce i 49 zagranicą). Z jej ramienia dokonano kolejnych 230 zgłoszeń patentowych (68 zgłoszeń krajowych i 162 zgłoszeń międzynarodowych).

Wsparcie dla nowych studentów

 • Dni Zero – organizowane specjalnie dla nowoprzyjętych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozwalające im poznać miasto, uczelnię i innych młodych ludzi, którzy także wybrali Kraków na miasto do studiowania.

 • Program WystartUJ – dedykowany dla studentów chcących m.in. podnieść swoje umiejętności skutecznej nauki, współpracy, radzenia sobie ze stresem, efektywnego zarządzania czasem, a także dla studentów korzystających z programów wymiany międzynarodowej (dwutygodniowe, intensywne kursy Academic English oraz Basic Polish).

 • Orientation Week – przeznaczony głównie dla studentów z zagranicy podejmujących studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, pomagający im lepiej odnaleźć się w Krakowie i na samej uczelni, obejmujący spotkania integracyjne, warsztaty i bloki informacyjne.

Perspektywy na przyszłość

 • 68% absolwentów UJ znalazło zatrudnienie w okresie krótszym niż pół roku po skończeniu studiów, z czego aż 70% otrzymało propozycję umowy o pracę (badanie absolwentów studiów magisterskich wszystkich wydziałów poza jednostkami Collegium Medicum)

 • 95% absolwentów Wydziałów Lekarskiego, Farmaceutycznego i 93% absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu zyskało zatrudnienie w okresie krótszym niż pół roku od zakończenia studiów lub odbycia stażu zawodowego.

pokaż więcej

Uniwersytet Jagielloński wspiera rozwój zawodowy studentów i absolwentów UJ oferując:

 • szkolenia i warsztaty, które dostarczają wiedzy z zakresu rynku pracy oraz rozwijają kompetencje interpersonalne i specjalistyczne,

 • indywidualne doradztwo zawodowe ułatwiające określenie predyspozycji zawodowych i przygotowujące do procesu rekrutacji,

 • międzynarodowe konsultacje on-line z doradcami zawodowymi z partnerskich uniwersytetów,

 • targi pracy, spotkania z przedstawicielami biznesu oraz spotkania branżowe,

 • oferty pracy i praktyk,

 • udział w Projekcie Mentoringowym pozwalającym na zdobywanie wiedzy bezpośrednio od ekspertów – absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i tworzenie sieci kontaktów.

Absolwenci dowolnego stopnia studiów UJ, przed ukończeniem 27 roku życia do roku po obronie, mogą skorzystać z płatnego stażu absolwenckiego

Jagiellońskie Centrum Innowacji wspiera młodych przedsiębiorców – absolwentów UJ – w rozpoczęciu własnej działalności.

W Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości uzyskasz pomoc w założeniu własnej firmy i rozpoczęciu działalności. W ofercie inkubatora są m.in. szkolenia, doradztwo, networking oraz coworking. 

pokaż mniej

Infrastruktura naukowa

Zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywają się w najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych lokalizacjach Krakowa, np. przy Rynku Głównym, ale także na nowoczesnym Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ.

Studenci UJ korzystają także m.in. z wyposażonego w najnowszy sprzęt Collegium Paderevianum, mogą prowadzić badania w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego. Planujący karierę naukową mogą prowadzić badania w interdyscyplinarnym ośrodku naukowym – Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET). Dostęp do najnowocześniejszego w tym regionie Europy urządzenia generującego promieniowanie elektromagnetyczne – synchrotronu SOLARIS, pozwala realizować prace badawcze, niemożliwe do wdrożenia w innych ośrodkach w tej części kontynentu.

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) prowadzi badania w wielu dziedzinach wiedzy, między innymi związanych z biologią molekularną, chorobami cywilizacyjnymi, neurobiologią czy bioinformatyką, pozwala rozwijać i realizować potencjał naukowców z UJ.

Tradycja i duch historii

Założony w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Krakowski jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Po okresie upadku, 26 lipca 1400 roku, uczelnię odnowił król Władysław Jagiełło. Nazwę Uniwersytet Jagielloński uczelnia przyjęła w 1817 roku.

pokaż więcej

Sławni studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Jan Paweł II – papież

Mikołaj Kopernik – astronom i twórca teorii heliocentrycznej

Wisława Szymborska – laureatka Literackiej Nagrody Nobla

Stanisław Lem – pisarz

Norman Davies – historyk

Leon Sternbach – chemik i farmaceuta

Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski – naukowcy (chemia, fizyka), odkrywcy metody skraplania tlenu i azotu

Jerzy Stuhr i Maciej Stuhr – aktorzy

Wojciech Inglot – założyciel międzynarodowej firmy kosmetycznej „Inglot”

O historii Uniwersytetu przypominają artefakty takie jak:

 • W uniwersyteckiej Bibliotece Jagiellońskiej znajduje się piękny manuskrypt sześciu ksiąg kopernikańskiego „De Revolutionibus Orbium Coelestium”. Natomiast w Muzeum Uniwersytetu eksponowane są bezcenne przyrządy astronomiczne wykorzystywane w czasach, kiedy Kopernik studiował w Krakowie.

 • America terra noviter reperta” (Ameryka świeżo odkryta) – tak podpisany został nowy kontynent na najstarszym zachowanym na świecie globusie, na którym widać jego kształty. Pochodzący z XVI stulecia Globus Jagielloński, został prawdopodobnie stworzony we Włoszech lub Francji. Obecnie można go zobaczyć w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

pokaż mniej