Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Kierunki studiów*

Studia I stopnia

  • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Studia II stopnia

  • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

*Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

  • Możliwość samodzielnego zaplanowania indywidualnego toku studiów już na pierwszym roku studiów, na podstawie oferty dydaktycznej sześciu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Polonistyki, Wydział Historyczny Wydział Filozoficzny, Wydział Filologiczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
  • Możliwość interdyscyplinarnego rozwoju w kręgu nauk humanistycznych
  • Szansa na stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (otrzymuje je nawet 10% studentów wydziału)